• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Це цікаве...

СІМ ЗОЛОТИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

1. Треба любити те, що робиш. І йти вперед крок за кроком. (І.Павлов).

2. Інтелігентом не молена прикинутися. (Д.Ліхачов).

3. Ввічливість виховується тільки ввічливістю і нічим іншим. (В.Доісемс).

4. „ Магічна десятка ": порахуйте до десяти, перш ніж дати волю своєму гніву. І він видасться вам безглуздим. (В.Доісемс).

5. Мудрість шукає есе в самому собі, нерозумна людина — в іншому. (Конфуцій).

6. Жодна велика перемога неможлива, якщо їй не передує мала перемога над самим собою. (Л.Леонов).

7. Перші кроки завэ/сди найваоїсчі. (Р. Тагор).

КОДЕКС ЧЕСТІ УЧИТЕЛЯ

1. Учитель - взірець вірності Вітчизні, високої поваги до символів Державі.

2. Бездоганне виконання свого обов'язку.

3. Учитель - представник українського „Свого „ народу, взіреці дисциплінованості та ініціативи, дотримання моральних норм поведінки.

4. Піклування про учнів і особиста відповідальність за них.

5. Чесність - безкорисливе виконання своїх обов'язків за ради забезпечена національних інтересів України, інтересів школи.

6. Здійснення соціально-правового захисту учнів.

7. Повага до людської гідності і честі учня.

8. Ціннісне ставлення до колег та учнів.

9. Учитель - взірець добродійності, людяності, милосердя у ставленні д учня.

10. Уникнення втручення в політіку.

ENERGIAFORMÁK

Mi az energia tulajdonképpen. Hatásosság, egyszerű példával lehet megvilágítani: az ingaórának, mint ismeretes, két súlya van, amelyeket lánc segítségével húznak fel. Eközben munkát végzünk. Ez a magasra húzott súlyokban, mint potenciális (helyzeti) energia halmozódik fel. A felhúzást követő hét napon át a helyzeti energia kinetikus (mozgási) energiává alakul át: az óra jár, a mutatók mozognak, az inga ide-oda leng. S mindennek az elindítója az a munka, amellyel a láncok segítségével magasra húztuk a súlyokat.

Ahhoz, hogy energiát tudjunk átalakítani, először is energiának kell rendelkezésünkre állnia. Ez világosan kitűnik a völgyzáró gátaknál. Itt vizet gyűjtenek össze. Egy dombos nagyváros a folyó partján fekszik. Északi partjánál fekvő fennsíkon mesterséges tavat létesítettek, egy magaslati tárolót, amelybe éjjel olcsó éjszakai árammal felszivattyúzzák a folyóból a vizet.

A tóban összegyűjtött víznek helyzeti energiája van. Másnap délután, amikor a városban csúcsfogyasztás következtében áramhiány áll be, ezt a vizet vastag csövön visszaeresztik a folyóba. Lent a szivattyútelepen lapátkerekek vannak, amelyek generátorokat hajtanak. A generátor olyan gépezet, amely a forgómozgás által elektromos feszültséget, állit elő, amely bekerül az elektromos hálózatba, és háztartásban világossággá, meleggé vagy háztartási gépek mozgásává alakul át.

A helyzeti energiát nagyon könnyű mozgási energiává alakítani. Ezt eleven erőnek is nevezik. Sajnos autóbaleseteknél látszik világosan a mozgási energia hatása: a teljesen összeroncsolódott autók „formaváltoztató munká”-ról tanúskodtak.

Ha tehát az energiát nem terelik megfelelő irányba, annak romboló következményei lehetnek. Ha a mozgást hirtelen leállítják, akkor „deformációs” energiák szabadulnak fel. Azaz autó roncs lesz, egy élő fa kitörik, vagy – ami sajnos gyakran előfordul – emberek sérülnek vagy éppen halnak meg.

A teremtés történetében olvashatjuk, hogy a világosság megjelenése után közvetlenül, már az első napon Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Ez az elválasztás, megmozdulás (munkavégzés) minden létezés (rend-kozmosz) alapelve; a világosság-sötétség, jó-rossz, nappal-éjszaka, fenn-lenn dualizmusáról van szó.

A teremtés második napján ezt mondta Isten: Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta, tehát Isten a boltozatot és elválasztotta a boltozat alatt lévő vizeket a boltozat felett lévő vizektől. 1 Mózes 6. 7.

A harmadik napon mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt lévő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket, pedig tengernek nevezte. 1 Mózes 9.10.

A vizek megmozdításával, elválasztásával (mint a vízgyűjtő gátak példáján kicsiben láthatjuk) a felhőkben (a boltozat feletti vizekben) és a tengerekben (a boltozat alatti vizekben) hatalmas helyzeti energia keletkezett, és keletkezik. (Ha a helyzeti energiamozgási energiává alakul – kilép a medréből a tenger – tör, zúz, mindent elsodor).

A teremtés negyedik napján Isten megalkotta a két nagy világító testеt, hogy uralkodjék (erőt, energiát) adjon, sugározzon, nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka. Az égboltra helyezte őket, hogy világítsanak a földre. A világosság munkálja a boltozat alatt lévő vizek elválasztását a boltozat fölött lévő vizektől, azaz a földön lévő víz körforgása egyértelműen a napfény intenzív sugárzásának következménye. A világ valamennyi erőműve megközelítően sem lenne képes teljesíteni a Nap munkáját, vagyis az Úr a Napba belehelyezett annyi energiát, hogy képes a tenger felszínén lévő víztömeget annyira fölmelegíteni, hogy azok gőzzé változzanak, és mint szemmel nem létható vízgőz felhővé sűrűsödik, ezeket a szél Isten akaratából tovább mozgatja s hidegebb légrétegekkel való találkozáskor eső formájában, lehullnak. Az esővíz a patakokon, folyókon és folyamokon újra visszamegy a tengerbe, és ezzel a körforgás lezárul.

Földi, technikai hőforrásaihoz képest a Nap teljesítőképessége elképzelhetetlenül nagyobb. Míg a föld teljes szénkészletében felhalmozott energiát 35 trillió kilokalóriára becsülik, addig a vizek elválasztása által a felhőkben felhalmozódott energia 2800 trillió kilokalória, vagyis az előbbinek csaknem százszorosa. A felhők tehát „tartályhajók”, amelyek a földi élőlényeknek évről évre költségmentesen szállítják a felhőkben felhalmozódott napenergiát, amelyet például technikailag is kivehetünk a vízierőművek segítségével.


Isten „legyen világosság” szavával Szentlelke lett aktivá. Minden megmozdult, elkezd élni, megtelni erővel. Isten művei rögtön elkezdik ellátni feladatukat: (tennünk kell) hirdetik a Teremtő nagyságát és dicsőségét. Szünet nélkül, éjjel és nappal hangzik a dicsőítés, amely az emberi fül számára természetes nem hallható. „Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut a hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve melege elől semmi” Zsolt. 19 (2 - 7) .

ENERGIAFORRÁSOK

A föld legfontosabb energiaforrása a Nap. A nap megszakítás nélkül küldi szét hatalmas energiáit (melyet Isten teremtő szavával belehelyezett: világíts és uralkodj) egyenletesen a tér minden irányába, mégpedig elektromágneses rezgések formájában. Másodpercenként 300000 km-es sebességével a fény a világmindenség leggyorsabb hírvivője. Tőlünk 150 millió kilométer távolságra van. Az óriási távolság ellenére a Napból szüntelen árad hozzánk az energia, mégpedig fény formájában. A fény magának a Napnak „része”; mert a Nap belsejében (így alkotta meg a Teremtő) állandóan atommagfúzió megy végbe. A Nap „szüntelenül robbanó hidrogénbomba”. A hidrogén atomok hélium atomokká válnak. A robbanáskor felszabadult energia anyagveszteséget okoz, azaz a Nap másodpercenként „fogy” mintegy négymillió tonnával kisebb lesz. „Átalakult” tömege energia, fény formájában jelenik meg a földön. A tömeg nem vész el csak átalakul. Amíg csak Isten akarja a Nap mindig sütni fog.

A Nap fénye tehát az ultraibolya sugárzásával és az infravörös hősugárzással együtt az energia egyik megjelenési formája – végső soron tehát atomenergia, nukleáris energia. A Nap felszínén 6000 fokos hőség van, a belsejében 20 millió fok.

Napunk olyan nagy, hogyha üres lenne, a Föld a holdpályával együtt beleférne. A Nap rendkívül sok energiát használ fel, amelyet kisugároz a hideg világűrbe. Ha a Nap például kályha lenne, akkor kétóránként egy Hold mennyiségű kőszénnel kellene táplálni. Emlékszem gyerekkoromban a gőzmozdonyokra, a mozdonyvezető mellett volt egy mindig kormos fűtő, aki állandóan dobálta a szenet a kazánba, hogy a mozdony menjen. Ma már tudjuk, hogy a Nap egy „hidrogénbomba”, de Istennek hála, oly messze van a földtől, hogy kibocsátott fényének túlnyomó része hasznos. A levegőburok (ózonréteg) gondoskodik arról, hogy a napfény bőrrákot okozó részei ne jussanak a Földre.

A Nap sugarai mind a nagy fényforrásból jönnek. A sugár az egy egyenes vonal, amelynek kezdete van, de vége nincs. De hol van a végük? Egyesek megvilágítják a Hold sötét, hideg felszínét, sok, pedig kilő a Világmindenségbe, és közülük egy kevés a földre jut, föltéve, ha nem borítja azt felhőtakaró; ez ugyanis feltartja a sugárzást. Csodálatos élmény borús időben repülőgéppel felszállni, áthatolni a felhőkön, és ezután a felhők fölött, mint valami hófehér szőnyegen tovalebegni. A tiszta kék egén, pedig a Nap ragyog, elfeledteti velünk a borús, esős időjárást a felhők alatt.

Az elsötétített szobákban a fénysugarak kénytelenek befejezni útjukat a függönynél. De ha ezeket a függönyöket félrehúzzuk, akkor a Nap sugarai bevilágosítják a szoba minden részét, sőt még a szekrénybe is bevilágítanak, ha kinyitjuk az ajtót. S ha ruháinkat levetjük, a sugarak testünkig érnek.

Isten világossága: Jézus, a mennyei Atyától jön hozzánk, és el akar hatolni egészen a szívünkig, hogy ott befogadjuk, s felszívjuk, hogy a fény energiája meleggé és életté változzék. De nem tud szívünkig jutni a fény, ha hitetlenségünk, a ki vagyok én, vagyok játékunk, „vallásosságunk”, önmegváltásunk és bűneink sűrű felhői útját állják. Behúzhatjuk „szívünk függönyeit” is, és akkor Isten áldásai visszapattannak róluk (megkeményedett szív).

Ahogyan napfürdőzésénél engedjük, hogy a sugarak testünket érjék, ugyanúgy kell levetnünk Jézus világosságával szemben saját tiszteletreméltó ruházatunkat, vagy leraknunk önvédelmünk fegyvereit a Szent Isten előtt és engednünk, hogy Isten világossága ránk ragyogjon és megáldjon minket. Nagy felelősséggel tartozunk önmagunknak. A Világosság, Jézus Krisztus itt van. Valóságosan jelen van a világban. A sugarakat a Nap már régen kibocsátotta. De vajon bejutnak-e szívünkbe, vagy pedig ott még sötétség, hideg és halál uralkodik? Tárjuk ki szívünket, húzzunk széjjel minden függönyt. Fogadjuk be az Úr Jézust, mint Világosságot és ne utasítsuk el! Különben elveszítjük az áldást és s sötétségben maradunk, lelkileg szegényen és kétségbeesetten, elhagyottan és szorongva depresszióba esve. Jézus Krisztus a világmindenség Világossága. A te világosságod is?

Isten fénye besugározza az egész világmindenséget. Az Úr Jézus, a világ Világossága, a teremtett világának minden lényéé, a Napé, a Holdé, a Földé, a vízzé, a csillagoké stb.

Minden fény neki megfelelő felvevőkészüléket igényel. Minden kertbarát tudja, hogy a zsenge palántákat melegágyban nevelik, mielőtt kitennék a szabad földön az időjárás viszontagságainak. A melegágy üvegtetején áthatoló napfény egy része hősugárzás. Ez megmarad a zárt szekrényben, és fölmelegíti ott a levegőt.

A hősugarak azonban csak akkor használnak, ha abszorbeálják, azaz felfogják azokat. A növények zöld levelei képesek arra, hogy a fehérnek látott fény vörös, meleg részét magukba fogadják. A többi szint a növény visszautasítja és ezeket mi zöldnek, látjuk (kiegészítő szín). A fénynek csak az a része közvetít energiát a növény számára, amelyet magába fogad. Milyen hideg marad azonban ezzel szemben az ezüsttükör, még a legerősebb fénysugárzással szemben is. Nem vesz magába semmit a fényből, hanem azt teljes egészében visszaveri.

Engedjük be a fényt, Jézus Krisztust az életünkbe! Semmit sem használ, ha csak keresztény szavakkal „besugároz” minket, amikor az igehirdetést hallhatjuk, de belső fülünk a szívünk tükörként mindenestől visszaveri azt. Csak akkor munkálkodhatok bennünk, ha abszorbeáljuk” Őt, szívünkbe fogadjuk, és engedjük, hogy ott munkálkodjék. Ha szívünkben lakozik, akkor fölmelegít, akkor észrevesszük, hogy Isten felhalmozódik bennünk.

Érted már kicsoda Jézus? E kérdésre a választ a földre áradó napfény képe világítja meg. Ahogy a Nap elérhetetlen messzeségben (150 millió km-nyire) lebeg az égbolton, és semmiféle expedícióval nem közelíthetjük meg (felszínén a hőmérséklet kb. 60000 C). A Nap tehát Isten által teremtett, legnagyobb energiaforrás (tehát teremtmény) és semmiképpen sem Isten.

Úgy lakik Isten „véghetetlen messzeségben tőlünk és nincs ember, aki valaha is eljuthatna hozzá. Isten megközelíthetetlen világosságban lakik (1 Tim. 6-16) Ez az Ő láthatatlan valóságos világa. Isten azonban eljött hozzánk a földre, mégpedig világosság formájában, akit e világra küldött. Ez a világosság az Úr Jézus Krisztus.Jézus igéjét: „Én és az Atya egy vagyunk” fizikailag a Nap tömegének és fényének egyenértékű volta magyarázza. A Nap és sugarai egyek, magát sugározza ebbe a világba, egy része visszaverődik, másik része elényelődik, és benne marad abban. Isten egyenesen „szétsugározza” magát előttünk itt a földön. Nem isteni követ, legnagyobb ember, nem angyal, hanem Jézus Krisztus maga Isten, Ő maga a szeretet. Ez a szeretet testté lett Jézus Krisztusban. Ezért benne egyesül Isten Igéje, de ereje, energiája, Szent Lelke és élete is.

A BAKTÉRIUMOK SZAPORODÁSA –

- KICSODA A MODERN EMBER

- A XXI- század tele problémákkal – Energia év nyersanyag válság van napjainkban. Egyre több a szegény, éhező ember. Egyre több katasztrófa, földrengés, földcsuszamlás, árvíz, politikai káosz..

Újabb és újabb betegségek ütik fel a fejüket (H1N1 – sertésinfluenza), egyre több az alkoholista, a kábítószerfüggő, az AIDS-es, a nemi beteg, a leszbikus, a pedofil, az öngyilkos. Talán még sorolhatnánk, egyre több ebben a szeretet hiányban, vergődő világban az olyan ember aki „Istennek” tartja magát, és hatalmas királynak tartja magát, mindent megtehet elven 22 egyetemi társát, készül kiirtani. Ki ezért a hibás, a felelős?

Vizsgáljuk meg ezért közelebbről a mai modern kor emberét.

Szemléltessük egy biológiából vett példával, törvényszerűséggel. Tegyünk egy üvegcsészébe (Petri-csésze) tápanyagot és oltsuk be egy baktériummal. A baktériumot szabad szemmel nem látjuk, de mikroszkóp alatt láthatóak az egysejtű élőlények. Mivel élőlény: táplálkozni kezd, növekszik és kb. 20 perc múlva, láthatjuk a táptalajban 2 baktérium, van. A sejtmagnál a sejt kettéhasad, és máris kettő van előttünk. További 20 perc múlva kettőből négy lesz, majd ismét 20 perc múlva nyolc és így tovább… Tehát számuk meredeken emelkedik. Rövid időn belül a baktériumok robbanásszerűen sokszorozódnak.

Ha a baktérium számát és a szaporodási időt függvényben ábrázoljuk egy görbét, nyerünk. Az idő a vízszintes tengelyre fektetjük – ez az X tengely.

A függőleges У tengelyre a baktériumok számát tüntetjük fel. A nullapontról indulva minden 20 percben egy-egy lépéssel tovább megyünk az X tengelyen, az У tengelyen mindig az előzőnél kétszerte több baktériumunk lesz, azaz a görbe egyre meredekebben ível fölfelé. Ilyenkor exponenciális függvényről beszélünk, és úgy fest a dolog, mintha a baktériumok száma a „végtelenig” haladna.

De valóban így van? Nem. Egy bizonyos idő után a meredek görbe megtörik, és attól kezdve vízszintesen halad. Ez azt jelenti, hogy a baktériumok elkezdenek pusztulni. Minden egyes élőlényben be van programozva a halál. Minden élőlénynek meg kell halnia, a baktériumnak is.

Hova lesznek a halott baktériumok? Az üvegcsészében maradnak. Hol maradnak az anyagcsere által kivált termékek? A csészében.

Most már elgondolhatjuk, mi is történt. „Egyensúly” áll elő a baktériumok száma és az elpusztult baktériumok száma között. Ezt az állapotot a vízszintesen haladó görbe jelzi. Ez a „krízisnek” nevezett állapot. A közgazdászok stagnálásról, a politikusok „nulnövekedésről” beszélnek.

-Ilyenkor válik el, hogyan tovább? Dönteni kell, muszáj mert ha nem nagyobb lesz a baj, a csőd.

Hogy mi történik a baktériumokkal, láthatjuk, egyértelműen lefelé halad a görbe, mégpedig rohamosan, meredeken, és aztán lassanként eléri a nullpontot. Azaz az üvegcsészében minden élet elhal.

Hogy segíthetünk „a szegény baktériumokon?” Hogyan lehetünk úrrá a krízisen? Hogyan gondoskodhatunk, hogy a görbe ismét fölfelé haladjon, és ne lefelé – a halálba?

Két dolgot kell tennünk. Először is: új tápanyagot kell behelyeznünk. Másodszor a halott baktériumokat és az anyagcsere által kivált anyagot, tehát a hulladékot el kell távolítanunk. Ez a kívülről jövő két intézkedés adja a válság megoldását. A baktériumok nem tudnak önmagukon segíteni. Zárt rendszerben élnek: életre és halálra vannak ítélve.

Honnan jön a beavatkozás? Kívülről csak olyan valaki segíthet, aki új tápanyagot, új energiát – új életet visz be. Ha ez megtörténik, számíthatunk rá a vízszintesen fűtő görbe, ismét fölfelé indul, és ismét több élőlény áll elő, mint ahány elpusztult.

Mi is itt a földön „zárt rendszerben” élünk és velünk is ez történik. Mindent elhasználunk és megesszünk, ami a Földön létezik. Sok hulladékot termelünk, ott hagyjuk heverni, és aztán belefulladunk.

Talán érezzük, hogy már leszálló ágban vagyunk – és előbb utóbb Földünket lakatlan égitesté változtatjuk.

A váltságért maga az ember a felelős. Él, létezik, mindent elfogyaszt, de minőségi életet nem él. Válságban van a modern ember. Kell a külső beavatkozás. Kell, hogy valaki „belenyúljon” az életünkben kivegye a sok hulladékot, szennyet, mocskot és új életet, új tápanyagot helyezzen belénk, hogy ne „nullává” halottá váljunk és pokolra jussunk. Jézus Krisztus az, aki egyedül képes ezt megtenni az emberrel.Kérjük, hogy általa érezzük meg életünk válságban van, tehetetlenek vagyunk, jöjj segíts Uram!

Amikor a gyermekek a távirányítót a kezükbe veszik…

Amikor a gyermekek a távirányítót a kezükbe veszik, és egyik csatornáról a másikra kapcsolnak, vagy az interneten barangolnak, látszólag ők választanak, s okosabbak, tájékozottabbak lesznek általa. A kreatív számítógépes játék ellen sem lehet kifogásunk, reflekszeik gyorsulnak, megtanulnak harcolni, küzdeni – valahogy így nyugtatjuk lelkiismeretünket, miközben sejtjük, hogy a látszat csal. És aztán ott vannak a televízió importált filmsorozatai, amelyekben alig van történet hulla, gyilok, szitok és „szadi” nélkül…

Ne áltassuk magunkat, az alantasnak is megvan a piaca…, táptalaja az a társadalmi közeg, amely értékítéletében, morális tartásában labilis, így könnyen fogad el antiszociális viselkedési sémákat. De magában a média működésében is benne rejlik a gátlástalanság, az agresszivitás… Az anonimitás, gyorsaság meg a térbeli korlátlanság ugyanis kedvez az internet segítségével elkövetett bűncselekmények kiagyalóinak. Ezek jelentős része gyermekek ellen irányul… Néhány év alatt a valóságos és virtuális világ durvaságaitól eljutottunk a tényleges fenyegetettségig, amikor a gyermek puszta árucikk. Noha az erőviszonyok – úgy tűnik – nem nekünk, kritikus fogyasztóknak kedveznek, nem szabad feladnunk. Hiszen a nyilvánosság a mienk is.”

(Kormos Valéria. Magyar Nemzet, 2000. okt. 14. 31.p.)


A Biblia csoda

A Biblia csodálatos könyv. Emberek írták, de mindazt, amit írói lejegyeztek, Isten Lelke ihlette, úgy, hogy minden szava isteni és tökéletes.

A Biblia 70 könyvet foglal magában (ha a Zsoltárokat 5 könyvnek vesszük), amelyeket 1600 év leforgása alatt írtak. Negyven külön­böző ember, akik csak legritkább esetben ismerték egymást, voltak szerzői. Voltak köztük királyok, pásztorok, költők, gondolko­dók, orvosok, halászok és mások. És mégis, a könyv maga csodálatos egységet aIkot. Melyik más könyvet lehetett volna így öszszeállítani? Vegyük pl. az elmúlt 1500 eszten­dő 70 legjobb orvosi könyvét, melyet 40 híres orvos írt; csináljunk belőlük egyetlen egy gyűjteményes kötetet, és próbáljunk e gyűjte­mény alapján csak egyetlen beteget is meg­gyógyítani! Az eredmény teljes képtelenség, mert még a legjobb orvosi könyv is rövid időn belül elavul.

Csak a Biblia nem veszti el időszerűségét. A világ minden hatalma igyekezett már, hogy megsemmisítse. Megtagadták, kigúnyolták, nevetségessé tették, elégették. Ha egymásra tennénk a könyveket, amelyek idáig a Bibliát kritizálták, magas tornyot kapnánk. A Biblia azonban kiállt mlnden támadást. Ma többen olvassák, mint valaha, és igen sok nyelvre és nyelvjárásra lefordították. Tudósok tanul­mányozzák, bár soha nem lesznek képesek bölcsességét teljes mélységében kikutatni. De a legegyszerűbb emberek is teljes mér­tékben felfoghatják. Hogyan lehetséges ez?

Hallották már, hogy valaha is azt mondta volna valaki: szerencsétlen iszákos voltam, családom szégyene, de elkezdtem geomet­riát, növénytant vagy filozófiát tanulni és ettől kezdve megváltozott életem, boldog ember lettem? Nem, ezt nem hallották; de ezrével nevezhetünk meg olyan embereket, akik tanúsíthatják, hogy nyomorultak, békes­ség és reménység nélkül valók voltak. A Bib­liából azonban megtanulták és megismerték Isten Krisztusban való kegyelmének csodá­latos hatalmát. Ez teljesen újjá formálta éle­tüket, szívüket, sőt családjukat is.

A nem olvasott Biblia

Egy kislány a család porlepte Bibliájában lapozgatott, es megkérdezte: "Anya, a Biblia nem Isten könyve?" "De igen, gyermekem" felelte amaz. "Akkor vissza kellene adnunk Istennek, hiszen mi nem olvassuk!"

Habakuk

Párizsban történt, egy nemzetközi tudóskongresszuson. Egy tudományos vita során sokat gúnyolódtak a Biblián, melyben csak egy tudós nem vett részt.

Mikor megkérdezték, ml a véleménye, felállt és így szólt: "Éppen ma olvastam valamit egy irodalmi remekműben, azt szeretném, ha meghallgatnák." és folyékony franciasággal kezdett el olvasni egy kis könyvből, amelyet a zsebéből húzott eló:

"Micsoda remek .stílus", kiáltottak, 'kl írta?"

"Habakuk", válaszolta a professzor.

"Habakuk? Erről az íróról még nem hallottunk."

"Az meglehet", felelte a professzor, "mert próféciájá­nak egyik részletét olvastam fel a könyve harmadik fejezetéből, az pedig a Bibliában van."

Mindnyájan megszégyenülve halgattak: nem ismerték azt a könyvet, amelyet kigúnyoltak.

Kedves olvasóim, talán önök közt ls van ilyen. Azt tanácsoljuk, kezdje el a Bibliát olvasni, és ne gúnyoljon ki olyasmit, amit nem Ismer.

"Az Istennek útja tökéletes;

az Úrnak beszéde tiszta;

pajzsa ö mindazoknak, akik

bíznak benne" (Zsolt 18,31).

Кiлькiсть переглядiв: 271

Коментарi

 • Fanny

  2013-09-12 02:01:26

  Lovely design you've peckid for your friend's newborn.Beautiful flowers!!Here is on and off warm just like these couple of days but tomorrow's and coming days forecast will be cooler-wind and rain expected! http://phahwuce.com [url=http://hulypmp.com]hulypmp[/url] [link=http://gcfwbfo.com]gcfwbfo[/link]...

 • Alex

  2013-09-10 23:42:59

  In cazul meu, confirmarea e data prin usile pe care Domnul le desdhce si oportunitatile date in ceea ce fac pentru el. Si totodata, am ocazia sa vad ca lucrarea pe care eencerc sa o fac are un impact si astfel da roade. Este o mare eemplinirea sa vezi ca ceea ce faci nu e in zadar.Sunt ferm convins ca Dumnezeu mă vrea in lucrarea pe care o fac! Varsta: 21...

 • Francisco

  2013-09-10 18:48:26

  EL ne vorbeste ,atunci cand icnihdem ochii si ne deschidem sufletul atunci cand ascultam glasul sufletului si schopul fundamental pe care il urmez este sa mi insusesc gandirea lui..ISUS EL ma trimite acolo unde trebuie sa fiu tot ceea ce gandesc,vorbescs s'au fac primeaza iar efectul e superb atunci cand vezi ca poti face oameni fericiti ..s'au i'ti zambesc si nu'i privim pe alti mai presus de noi insine. VREI IERTARE? fi TU iertarea,VREI O SCHIMBARE? fi TU schimbarea,adica corecteaza la TINE ceea ce vrei de la altii...

 • Raik

  2013-09-10 11:12:46

  Cred că dacă ducem o viaţă de părtăşie zilnică cu Dumnezeu, putem urca din punct de veedre spiritual, Domnul va vorbi pe eenţelesul nostru, ne va lumina, va insufla een noi ge2ndurile Sale şi vom putea pricepe, fără umbră de eendoială, ceea ce vrea ca noi să facem pentru El. Dacă, een urma luării unei decizii, pacea şi liniştea noastră interioară cresc, aceasta poate constitui un semn că ne aflăm een cadrul voii Sale. Chiar dacă Domnul ne cheamă la o slujbă care ni se pare greu de eendeplinit, planul Său pentru noi ni se va potrivi foarte bine...

 • Stephanie

  2013-09-10 07:01:12

  Confirmarea imi vine din Cuvantul Domnului, din sentimentul de pace pe care El il pune in suleftul meu.De curand a trebuit sa fac un pas mare in cunoasterea Domnului si sa-L marturisesc in fata altor oameni. Un timp o mare neliniste si urgenta ma cuprinsese. Simteam o nevoie acuta sa fac ceva pentru Domnul. Stiam ca urmeaza un pas mare in relatia mea cu Tatal.Dupa ce L-am marturisit oamenilor cu ardoare am simtit cu adevarat o schimbare in mine. Am simtit cum bunatatea si dragostea Domnului ma inunda, mai sa dea pe dinafara...

 • Islam

  2013-09-09 13:50:19

  - Cf3mo vivif3 la familia la huodsexoalimad de Federico Garceda Lorca?Laura Garceda Lorca: Creo que hay que separar los tiempos, porque cuando viveda mi padre (Francisco Garceda Lorca), que murif3 poco despue9s que Franco, no se hablaba de ello. No se hablaba y con me1s razf3n para que su asesinato no se considerara o se pudiera interpretar como un crimen sexual. Quereda destacar que su asesinato fue un crimen poledtico. Para mi padre era difedcil aceptar la huodsexoalimad de su hermano. Sin embargo, mi teda Isabel, en los faltimos af1os hablaba de forma abierta de la huodsexoalimad, y acabf3 acepte1ndolo como algo natural...

 • Mirza

  2013-09-08 20:05:36

  Franco- Es cierto que Franco les ofecrif3 la recuperacif3n del cuerpo de Garceda Lorca?-Fue una iniciativa que promovif3 Peme1n y que le propuso a Franco, pero a la que mi familia se negf3. Hay que tener en cuenta que mis padres regresaron del exilio a Espaf1a en los af1os cincuenta, pero como ciudadanos americanos y no quisieron ir me1s alle1. Fueron profesores de los programas de las universidades de Estados Unidos en Madrid. Pero la represif3n franquista persiguif3 a mi familia y mi primo Manuel Ferne1ndez-Montesinos Garceda-Lorca estuvo dos veces en la ce1rcel por motivos poledticos, y una de ellas durante dos af1os y medio...

 • Donna

  2013-09-08 12:00:25

  Laura Garceda-Lorca es la primera dicotrera del Centro Garceda Lorca, un lugar que simboliza el regreso y reconciliacif3n de la ciudad de Granada con el poeta asesinado. Los fondos lorquianos han permanecido en la madrilef1a Residencia de Estudiantes, pero era intencif3n de la familia del poeta que estuvieran en la capital granadina. Un largo proceso para crear ese centro abierto a todas las iniciativas artedsticas que este9n a la altura del me1s universal de los autores contempore1neos espaf1oles...

 • Letii

  2013-09-07 08:51:55

  daj??? c9n azt sem tudtam, hogy ott lehet kiszfarf3ke9szletet kapni! No majd megne9zzfck. Hol van? A gykroeeszte1lyon? Tegnap az f6sszes nagyszfclő egyszerre gare1zde1lkodott az Ikee1ban, e9n meg telefonon veze9nyeltem mit vegyenek. No aze9rt ez edgy persze tfal sze9p lenne... :)Csak anyf3s nem tale1lta az aje1nde9kot e9s kiagyaltunk valami me1st helyette.Apf3s meg mage1nak vett e1gyat az egyik szobe1ba....